โรคมะเร็ง

มะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ผิดปกติ ควบคุมไม่ได้ และแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย มะเร็งเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย ในทุกอวัยวะ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามการทำงานของอวัยวะนั้น ๆ วันนี้เรามาเข้าใจภาพรวมของมะเร็งกันครับ

A cartoon of a person holding a weight scale

Description automatically generated with low confidence                มะเร็งเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม หรือการกลายพันธุ์ ซึ่งอาจมาจากการสืบทอดจากครอบครัว หรือการกลายพันธุ์ในผู้ป่วยเองจากการได้รับสารก่อมะเร็ง หรือการติดเชื้อบางอย่าง ตัวอย่างมะเร็งที่พบได้บ่อย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ และมะเร็งผิวหนัง แต่ละโรคก่ออาการเฉพาะตัวตามอวัยวะ มีแบบแผนในการดำเนินโรคและต้องการการรักษาที่แตกต่างกัน โดยมากผู้ป่วยจะมีอาการน้ำหนักลดผิดปกติ (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของน้ำหนักปกติ) แม้ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนัก และมีอาการอ่อนเพลีย และอาจมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใด ๆ ในระยะต้น

สารพัดความเสี่ยงโรคมะเร็ง

อายุที่มากขึ้น

Smoking outlineประวัติครอบครัว (กรณีสืบทอดพันธุกรรมผิดปกติ)

การสูบบุรี่และดื่มสุรา

การกินอาหารไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น เนื้อแดง เนื้อแปรรูป

โรคอ้วนและการขาดการออกกำลังกาย

การได้รับสารเคมีหรือกัมมันตภาพรังสี

การติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัส HPV ตับอักเสบ

 

ลดความเสี่ยงได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน

Callout: Left Arrow: ลดความเสี่ยงได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันDNA outline

การคัดกรองและตรวจรักษามะเร็ง มักขึ้นกับอวัยวะที่เกิดโรค และระยะของโรค โดยอาจรวมถึง

< >การคัดกรองมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกท่าน การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือดและสารพันธุกรรมการแสกนร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์ ซีที หรือ MRIการตรวจชิ้นเนื้อ เพื่อดูลักษณะเซลล์ผิดปกติในชิ้นเนื้อตามอวัยวะต้องสงสัยการผ่าตัด เพื่อนำชิ้นเนื้อร้ายออกจากอวัยวะที่เกิดโรคการให้คีโม (Chemotherapy) และการฉายแสง (Radiation)การใช้ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด  (immunotherapy) การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) เป็นการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่อาจรักษาไม่หายขาด หรืออยู่ในระยะลุกลาม เพื่อความมั่นใจว่าผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ ในเวลาที่เหลือ