การประเมินภาวะสมองเสื่อม 14 ข้อคำถาม

ภาวะสมองเสื่อม เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากทั้งต่อด้านทางกาย ทางจิตใจ และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย รวมทั้งภาระในการดูแลผู้ป่วยของครอบครัว ดังนั้น การประเมินภาวะสมองเสื่อม เป็นการค้นหาผู้มีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะมีภาวะสมองเสื่อม เพื่อป้องกันและเข้ารับการบำบัดรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


แบบประเมิน 14 ข้อคำถาม ทดสอบสมรรถภาพความจำ

1. หาของใช้ในบ้านไม่พบ

2. จำสถานที่ที่เคยไปบ่อยๆ ไม่ได้

3. ต้องกลับไปทบทวนงานที่แม้จะตั้งใจทำซ้ำถึง 2 ครั้ง

4. ลืมสิ่งของที่ตั้งใจว่าจะนำเอาออกไปนอกบ้านด้วย

5. ลืมเรื่องที่ได้รับฟังมาเมื่อวานนี้ หรือ เมื่อสองสามวันก่อน

6. ลืมเพื่อนสนิท หรือ ญาติสนิท หรือ บุคคลที่คบหากันบ่อยๆ

7. ไม่สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องในหนังสือพิมพ์ หรือ วารสารที่อ่าน

8. ลืมบอกข้อความที่คนอื่นวานให้มาบอกอีกคนหนึ่ง

9. ลืมข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง เช่น วันเกิด ที่อยู่

10. สับสนในรายละเอียดของเรื่องที่ได้รับฟังมา

11. ลืมที่ที่เคยวางสิ่งของนั้นเป็นประจำ หรือ มองหาสิ่งของนั้นในที่ที่ไม่น่าจะวางไว้

12. ขณะเดินทาง หรือเดินเล่น หรืออยู่ในอาคารที่เคยไปบ่อยๆ มักเกิดอาการหลงทิศ หรือ หลงทาง

13. ต้องทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างซ้ำถึงสองครั้ง เพราะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น ใส่น้ำตาลมากเกินไปในเวลาปรุงอาหาร หรือเดินไปหวีผมซ้ำอีกครั้งซึ่งเมื่อสักครู่เพิ่งได้หวีผมเสร็จไป

14. เล่าเรื่องเดิมซ้ำอีกครั้งซึ่งเมื่อสักครู่เพิ่งได้เล่าเสร็จ