แบบคัดกรองภาวะกระดูกพรุน (OSTA)

กระดูกพรุนเป็นภาวะที่มีเนื้อกระดูกบางลงจากการสูญเสียมวลกระดูก ซึ่งจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมูล โดยทั่วไปมักจะไม่มีอาการแสดงจนกว่าจะเกิดกระดูกหักขึ้นซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุน ได้แก่

  1. สูงอายุ
  2. เพศหญิง
  3. ชาติพันธุ์ผิวขาว และเอเชีย
  4. มีภาวะหมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี
  5. โครงสร้างร่างกายผอมบางและดัชนีมวลกายต่ำ
  6. พันธุกรรม
  7. บริโภคแคลเซียมไม่เพียงพอ
  8. ขาดการออกกำลังกาย
  9. สูบบุหรี่ ดื่มสุรา คาเฟอีน เป็นประจำ

ดังนั้น การคัดกรองด้วย Osteoporosis Self-Assessment Tool for Asians (OSTA) เป็นการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน โดยคำนวณจากอายุ และน้ำหนักตัว เพื่อตรวจหาระดับความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกพรุน และสามารถรักษาตลอดจนปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต


การตรวจคัดกรองด้วย Osteoporosis Self-Assessment Tool for Asians (OSTA) ซึ่งสามารถค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนเพื่อตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกต่อไปได้