การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการป่วย พิการ และเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งเกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น เพศ อายุ ความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด เบาหวาน การสูบบุหรี่ และรอบเอว


1. คุณทราบค่าโคเลสเตอรอล (Cholesterol) ในเลือดหรือไม่?

2. คุณเป็นโรคเบาหวานหรือไม่?

3. เลือกเพศของคุณ

4. คุณสูบบุหรี่หรือไม่(ผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ ยาเส้น ยาสูบ บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ในปัจจุบัน และผู้ที่หยุดสูบไม่เกิน 1 ปี ก่อนการประเมิน เลือกช่องสูบบุหรี่)

5. เลือกช่วงอายุของคุณ

6. เลือกค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic blood pressure) โดยใช้จากการวัด 2 ครั้ง 2 ช่วงเวลาห่างกันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (ไม่ใช่ก่อนการรักษา)

7. รอบเอว (หน่วย นิ้ว)

8. ส่วนสูง (หน่วย ซม.)