การดูแลสุขภาพเด็กไทย


วัยเด็กกราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0-5 ปี

เพศชาย
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0-5 ปี เพศชาย
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่


เพศหญิง
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0-5 ปี เพศหญิง
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่


กราฟแสดงส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0-5 ปี

เพศชาย
กราฟแสดงส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0-5 ปี เพศชาย
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่


เพศหญิง
กราฟแสดงส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0-5 ปี เพศหญิง
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่


กราฟความยาวรอบศีรษะเด็กแรกเกิดอายุ 0-5 ปี

เพศชาย
กราฟความยาวรอบศีรษะเด็กแรกเกิดอายุ 0-5 ปี เพศชาย
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่


เพศหญิง
กราฟความยาวรอบศีรษะเด็กแรกเกิดอายุ 0-5 ปี เพศหญิง
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่


ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ อายุ 0-12 ปี

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ อายุ 0-12 ปี
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่


วัยเรียน วัยรุ่น


กราฟแสดงน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 5-18 ปี

เพศชาย
กราฟแสดงน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 5-18 ปี เพศชาย
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่


เพศหญิง
กราฟแสดงน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 5-18 ปี เพศหญิง
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่


กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กอายุ 5-18 ปี

เพศชาย
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กอายุ 5-18 ปี เพศชาย
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่


เพศหญิง
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กอายุ 5-18 ปี เพศหญิง
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่


แนวทางการเสริมพลังสุขภาพจิต/พลังบวกให้วัยรุ่น

แนวทางการเสริมพลังสุขภาพจิต/พลังบวกให้วัยรุ่น
คลิกเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่