แบบประเมินโรคซึมเศร้า (9 คำถาม)

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน

1. เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร

2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้

3. หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป

4. เหนื่อยง่าย หรือ ไม่ค่อยมีแรง

5. เบื่ออาหาร หรือ กินมากไป

6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือ ทำให้ตัวเองหรืิอครอบครัวผิดหวัง

7. สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือ ทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ

8. พูดช้า ทำอะไรช้าจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือ กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น

9. คิดทำร้ายตนเอง หรือ คิดว่าถ้าตายไปคงจะดี