การตรวจมะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง จะสามารถพบความผิดปกติ และแพทย์สามารถให้การวินิจฉัยในระยะแรกได้ ทำให้การรักษาได้ผลดี และมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าผู้ที่มาพบแพทย์เมื่อมีอาการมากแล้ว