การคัดกรองโรคซึมเศร้า

แบบคัดกรองเพื่อประเมินภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุด้วย 2 คำถาม โดยเน้นการสอบถามถึงอาการที่เกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน


1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือ ท้อแท้ สิ้นหวัง หรือไม่

2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่