แบบคัดกรองภาวะกระดูกพรุน

กระดูกพรุนเป็นภาวะที่มีเนื้อกระดูกบางลงจากการสูญเสียมวลกระดูก ซึ่งจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมูล โดยทั่วไปมักจะไม่มีอาการแสดงจนกว่าจะเกิดกระดูกหักขึ้นซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุน ได้แก่
1) สูงอายุ
2) เพศหญิง
3) ชาติพันธุ์ผิวขาว และเอเชีย
4) มีภาวะหมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี
5) โครงสร้างร่างกายผอมบางและดัชนีมวลกายต่ำ
6) พันธุกรรม
7) บริโภคแคลเซียมไม่เพียงพอ
8) ขาดการออกกำลังกาย
9) สูบบุหรี่ ดื่มสุราคาเฟอิน เป็นประจำ
ดังนั้น การคัดกรองด้วย Osteoporosis Self-Assessment Tool for Asians (OSTA) เป็นการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน โดยคำนวณจากอายุ และน้ำหนักตัว เพื่อตรวจหาระดับความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกพรุน และสามารถรักษาตลอดจนปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต


การตรวจคัดกรองด้วย Osteoporosis Self-Assessment Tool for Asians (OSTA) ซึ่งสามารถค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนเพื่อตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกต่อไปได้